E-mail

Strona ww.credify.pl (dalej w tekście – Strona).

Odwiedzający – osoba, która odwiedza Stronę internetową.

Adres e-mail jest używany w celu polepszenia komunikacji z odwiedzającym Stronę. Wszystkie wiadomości e-mail są przetwarzane przy użyciu różnych filtrów w poszukiwaniu wirusów i zastępczej poczty. Witryna zastrzega sobie prawo do blokowania wiadomości e-mail, które uważa za nieodpowiednie.

E-mail może zawierać reklamę, jeśli nie życzysz sobie otrzymywać reklam lub treści reklamowych ze Strony, prosimy, o wyrażenie sprzeciwu na swoim profilu na Stronie.

Powinieneś wiedzieć, że podczas wysyłania wiadomości e-mail wykorzystywany jest Internet, który jest systemem otwartym, a Strona nie może zapewnić całkowitego bezpieczeństwa, że wszystkie wiadomości e-mail będą odbierane bez błędów, bez uszkodzeń, nie zostaną uszkodzone i będą wolne od wirusów oraz że nie zostaną utracone, zniszczone ani przechwycone i/lub odszyfrowane. Dlatego za pośrednictwem poczty elektronicznej nie wysyłamy wrażliwych informacji lub danych osobowych.

Treść wysłanej wiadomości e-mail może być poufna i przeznaczona dla odpowiedniego użytkownika Strony. Jeśli otrzymałeś wiadomość e-mail, która nie jest przeznaczona dla Ciebie, fakt ten nie pozwala Ci na wykorzystanie lub ujawnienie tych informacji. Poinformuj o tym niezwłocznie administratora Strony i usuń ten e-mail. Jakiekolwiek nieautoryzowane wykorzystanie treści wiadomości e-mail ze Strony, jej ujawnienie lub dystrybucja jest zabronione.

Wiadomości e-mail będziesz otrzymywać kilka razy w miesiącu.

Zwiększone bezpieczeństwo danych